Kennispagina

Buyer Journey Content Map

Creëer content die matcht met de behoeften van jouw klanten in de fases van de buyer journey.

Je bent hier: Home » Content Marketing » Buyer Journey Content Map

Iedere klant maakt een soort reis om tot een aankoop te komen. Deze reis wordt de buyer journey genoemd en loopt van de bewustwording van een probleem, tot aan het gebruiken van de oplossing.

Behoeften veranderen tijdens de buyer journey

In content marketing hebben we een belangrijk uitgangspunt:

De informatiebehoefte van de potentiële klant verandert in iedere fase van de buyer journey!

Als de informatiebehoefte van de klant verandert in iedere fase, dan verandert ook de content die de klant nodig heeft in iedere fase. We creëren daarom specifieke content voor iedere fase van de buyer journey. Dat doen we met behulp van een buyer journey content map.

Fasen buyer journey

De fasen van de buyer journey zijn:

  1. Seebewustwordingsfase en afbakening van het probleem.
  2. Thinkoverwegingsfase waarin onderzoek wordt gedaan en verschillende oplossingen worden overwogen.
  3. Dobeslissingsfase waarin de knoop wordt doorgehakt en de oplossing wordt aangeschaft.
  4. Careklantfase waarin het product actief gebruikt wordt.

Het See, Think, Do, Care model is ontworpen door Avinash Kaushik van Google. Dit model is ons inziens beter dan het traditionele bewustwording, overweging, beslissing model, omdat het de behoeften van de klant centraal zet en tevens aandacht heeft voor de behoeften van trouwe klanten.

Buyer persona onderzoek

Alleen wanneer je de werkelijke behoeften van de klant kent, schrijf je passende content. Idealiter ken je niet alleen de behoeften, maar ook de drijfveren die achter deze behoeften zitten. Buyer persona onderzoek helpt je op beide punten.

Tip

In iedere organisatie zijn er mensen die veel klantcontact hebben. Betrek deze mensen in het buyer persona onderzoek, maar vergeet vooral niet om diepte interviews te doen met je klanten. Bij de bron leer je het allermeest!

Content map

In de buyer journey content map verzamelen we alle contentideeën voor één bepaald thema of onderwerp. De content map helpt je met het creatieve proces van het opdoen van deze ideeën. Je gaat als volgt te werk:

  1. Formuleer per buyer journey fase de belangrijkste vraag die jouw potentiële klanten hebben over het onderwerp/vakgebied. In de bewustwordingsfase is deze vraag breed en niet gericht op het product. Hoe dichter we bij het aankoopmoment komen, hoe gerichter de vraag wordt en hoe meer het product in de belangstelling komt te staan.
  2. Definieer vanuit de hoofdvraag zoveel mogelijk subvragen per fase. Schrijf alle vragen op waar jouw potentiële klanten mee kunnen zitten in alle vier de fasen van de buyer journey. Heb je moeite met het verzinnen van de hoofdvraag? Begin dan bij de subvragen en noteer later de belangrijkste subvraag als hoofdvraag.
  3. Vanuit de hoofdvraag en deelvragen formuleer je contentideeën. Wat voor content is er nodig om antwoord te geven op de vragen die de doelgroep heeft. Noteer alle ideeën. Vul de contentvorm pas op het allerlaatst in.

Lees hoe de content map helpt bij het vormen van een online strategie voor marketingcampagnes.

Content map template

De Sterkon Content Map Template in Excel helpt je om ideeën op te doen voor passende content voor iedere fase van de buyer journey.

Screenshot van de buyer journey content map template van Sterkon

advies nodig?

Ben jij klaar om jouw online marketing te versterken?

Share This