Kennispagina

On page SEO

Hier lees je precies welke elementen op je website de SEO ranking beïnvloeden en vind je een checklist voor on page SEO!

Je bent hier: Home » SEO » On page SEO

Wat is on page SEO?

On page SEO bestaat uit een aantal SEO activiteiten die je uitvoert op één individuele webpagina om zo de zichtbaarheid van die pagina in de zoekmachines te verhogen.

Verwar on page SEO niet met

On site SEO

On page SEO wordt wel eens verward met on site SEO. Het verschil is dat on page SEO zich puur concentreert op SEO acties op één individuele webpagina.

On site SEO slaat op alle SEO acties die je uitvoert op je eigen website. Hier vallen bijvoorbeeld ook de websitestructuur onder en technische SEO zoals het verbeteren van de snelheid of veiligheid van je website.

Off page SEO

Off page SEO is het tegenovergestelde van on page SEO en gaat juist over alle SEO activiteiten die je uitvoert buiten je website.

Off page SEO wordt ook wel off site SEO genoemd. Het beste voorbeeld van off page SEO is link marketing: het aanvragen -of nog veel beter- het verdienen van links op websites van derden.

On page ranking factoren

Dit zijn volgens SEO experts de belangrijkste on page ranking factoren:

 • Body tekst
 • Title tag
 • Meta description tag
 • Heading 1 tag
 • Heading 2 tags
 • URL
 • Alt tekst van afbeeldingen
 • Tekstlengte

Wat zijn on page ranking factoren?

Het is belangrijk om het zoekmachines zo eenvoudig mogelijk maken in het bepalen waar jouw content precies over gaat. Dit doe je door zoekwoorden strategisch te kiezen en op de juiste manier terug te laten komen op belangrijke plaatsen op de pagina. De plaatsen op de pagina waar Google extra waarde aan hecht, worden ook wel on page ranking factoren genoemd.

Drie belangrijke on page ranking factoren: title tag, URL en meta description

Prominente zichtbaarheid in de Google zoekresultaten van drie on page ranking factoren. Van boven naar beneden: de title tag, URL & meta description tag.

Waak bij on page SEO altijd over het volgende:

Zorg dat de on page optimalisatie natuurlijk aanvoelt voor de lezer. Je bezoekers mogen nooit en te nimmer merken dat jij een pagina hebt geoptimaliseerd. Hun tevredenheid dient altijd voorop te staan. Wij kunnen dit niet vaak genoeg benadrukken!

Kanttekening

Goede rankings moet je verdienen. Dat doe je niet door hier en daar wat on page SEO toe te passen. Maar dit doe je met content die exact voorziet in de behoeften van je doelgroep.

SEO draait tegenwoordig om het bieden van de beste gebruikerservaring. Je leest hier meer over in ons stappenplan SEO bij tekst schrijven.

Tip

In één dag de kneepjes van het SEO-vak leren? Met een maatwerk SEO cursus leer je alles wat je moet weten over de aspecten die jouw website succesvol gaan maken op Google.

On page SEO checklist

Hieronder volgt een complete checklist die je naloopt voor een goede on page SEO op je website.

We maken in de checklist onderscheid tussen het hoofdzoekwoord en topic zoekwoorden. Je leest hier alles over in ons stappenplan SEO bij tekst schrijven.

Body tekst

 • Gebruik het hoofdzoekwoord één keer in de intro en één keer in de outro van de tekst.
 • Gebruik het hoofdzoekwoord op een -voor de lezer- natuurlijke wijze door de gehele tekst.
 • Gebruik alle topic zoekwoorden minimaal één keer, waar relevant.

De body is de feitelijke tekst van je pagina. Het is belangrijk dat het hoofdzoekwoord voorkomt in deze tekst, maar in tegenstelling tot een aantal jaar terug is zoekwoorddichtheid (aantal keer dat het zoekwoord voorkomt/totaal aantal woorden) geen factor meer.

Het belangrijkste is dat het hoofdzoekwoord de rode draad vormt van de webpagina. Het moet de kern zijn waar je pagina om draait. Als dit werkelijk zo is, dan hoef jij je geen zorgen meer te maken of het hoofdzoekwoord wel “vaak genoeg” is gebruikt, want dit is dan per definitie zo.

Het advies is om het hoofdzoekwoord in ieder geval in de eerste alinea (intro) en in de laatste alinea (outro/conclusie) te gebruiken. Dit is op de eerste plaats duidelijk voor je bezoeker, maar daarnaast geloven veel SEO experts dat dit tevens een on page ranking factor is voor Google.

Title tag

 • Gebruik het hoofdzoekwoord zover mogelijk vooraan in de title tag.
 • Gebruik één topic zoekwoord in de title tag.

De titel tag kan het best omschreven worden als de onzichtbare titel van de webpagina. Deze titel is namelijk niet te zien op de webpagina zelf (behalve in het tabblad van je browser). Echter, voor zoekmachines is de title tag van ongekend belang. Op de eerste plaats toont Google de title tag zeer prominent in de zoekresultaten. Ten tweede wordt de title tag gezien als de meest invloedrijke on page ranking factor.

Gebruik daarom het hoofdzoekwoord in de title tag. Het liefst zover mogelijk vooraan in de zin. Daarnaast is het goed om één topic zoekwoord te kiezen die het meest relevant is voor het hoofdzoekwoord. Dit topic zoekwoord verwerk je ook in de title tag.

Voorbeeld title tag

Hieronder volgt een voorbeeld van de title tag van deze pagina. Het hoofdzoekwoord is On Page SEO en het gebruikte topic zoekwoord is ‘On Page SEO Checklist’. Het is een best practice om alle paginatitels op je website af te sluiten met je bedrijfsnaam.

Het belangrijkste on page SEO element: de title tag

Voorbeeld van het belangrijkste On Page SEO element dat er is: de title tag.

De title tag wordt ook wel meta title genoemd en ziet er als volgt uit in HTML:

<title>Jouw titel van maximaal 60 karakters</title>

Tip

Denk goed na over een wervende en aantrekkelijke title tag. Dit is het meest prominent aanwezige gedeelte van je webpagina in de Google zoekresultaten en moet de bezoeker aanzetten om door te klikken.

Een goede Click Through Rate (CTR) zorgt op de eerste plaats voor méér bezoekers naar jouw website. Maar ook Google houdt je CTR nauwlettend in de gaten. Een hoge CTR betekent voor Google een relevant zoekresultaat voor haar gebruikers. Op lange termijn heeft dit een positieve invloed op je rankings!

Maak je title tag niet langer dan 60 karakters, anders loop je het risico dat deze wordt afgebroken door de zoekmachine.

Meta description tag

 • Gebruik het hoofdzoekwoord altijd in de description tag.
 • Gebruik ook één topic zoekwoord in de meta description.

De meta description tag is net als de title tag onzichtbaar op de webpagina zelf. Echter, net als bij de title tag, is ook de meta description prominent aanwezig op de zoekresultatenpagina van Google.

De meta description is het best te omschrijven als een bondige samenvatting van je webpagina. Google geeft deze direct onder de titel weer in de zoekresultaten.

Hier komt bij dat Google ieder woord in de meta description vet drukt voor de gebruiker wanneer dit woord voorkomt in de zoekopdracht. Dit heeft een positief effect op je Click Through Rate (CTR).

Voorbeeld meta description

Voorbeeld van on page SEO op deze pagina: een wervend geschreven meta description tag met het hoofdzoekwoord erin verwerkt.

Een voorbeeld van on page SEO op deze pagina. Deze meta description is wervend geschreven voor de lezer en bevat zowel het hoofdzoekwoord als een topic zoekwoord.

De meta description tag ziet er als volgt uit in HTML:

<meta name="description" content="Jouw beschrijvende tekst">

Tip

Na de title tag, is de meta description het meest opvallende element van jouw website in de Google zoekresultaten. Daarom is het belangrijk dat ook de meta description aantrekkelijk is en de bezoeker aanzet tot doorklikken. Eindig de meta description daarom altijd met een Call To Action (CTA). Bijvoorbeeld: “Volg hier de handleiding!”

Zorg dat je meta description niet langer is dan 300 karakters. Anders loop je het risico dat de zoekmachine de tekst afbreekt.

Heading 1 tag

 • Gebruik het hoofdzoekwoord zover mogelijk vooraan in de heading 1 van de pagina.

Een heading betekent titel of kop. HTML kent 6 niveaus van headings om structuur aan te brengen aan een pagina. Het is het best te vergelijken met een boek of rapport dat een titel, hoofdstukken, paragrafen en subparagrafen heeft.

Iedere webpagina hoort één heading 1 te hebben. De heading 1 is het best te beschrijven als de zichtbare titel van de pagina. Het is belangrijk dat het hoofdzoekwoord ook in deze “titel” verwerkt is.

Belangrijk: Check of de zichtbare titels van jouw website een heading 1 zijn

De zichtbare titel van iedere webpagina hoort een heading 1 te zijn. Echter, niet ieder CMS of template bouwer heeft dit correct doorgevoerd.

Check daarom of de zichtbare titels van jouw website een heading 1 zijn. Dit check je als volgt:

Klik met de rechtermuisknop op de titel van je webpagina en kies voor de optie ‘inspecteren’. Als het goed is, zie je nu het volgende:

<h1>jouw titel</h1>

Zie je hier iets anders staan? Ga dan in gesprek met je webbouwer om dit te laten aanpassen.

N.B. Zorg dat iedere webpagina maar één heading 1 heeft.

Een heading 1 ziet er als volgt uit in HTML:

<h1>Dit is de heading 1</h1>

Heading 2 tag

 • Gebruik het hoofdzoekwoord in minimaal één heading 2 tag, maar alleen indien relevant (forceer dit niet).
 • Gebruik alle topic zoekwoorden in een heading 2 tag. 

Een webpagina bestaat uit meerdere heading 2 tags. Dit zijn de belangrijkste koppen van de pagina. Het is een good practice om heading 2 koppen te gebruiken om je webpagina scanbaar te maken voor de lezer. Voor Google is het belangrijk om in minstens één van die heading 2 tags je hoofdzoekwoord terug te laten komen en om alle topic zoekwoorden terug te laten komen als heading 2 (inclusief bijbehorende alinea).

Tip

Gebruik topic zoekwoorden als verdiepingsslag op het hoofdzoekwoord. Geef ieder topic zoekwoord een eigen heading 2 en voeg onder de heading één of twee alinea’s tekst toe die over het topic zoekwoord gaan.

Een heading 2 ziet er als volgt uit in HTML:

<h2>Dit is een heading 2</h2>

URL

 • Gebruik het hoofdzoekwoord in de URL van de pagina.
 • Gebruik geen topic zoekwoorden in de URL, omdat het belangrijk is om de URL kort en krachtig te houden.
 • Verwijder betekenisloze woorden zoals lidwoorden in de URL.

Gebruik altijd je hoofdzoekwoord in de URL van je webpagina. Bestaat je hoofdzoekwoord uit meer dan één woord? Gebruik dan een minteken (-) tussen de woorden in.

Alt tekst van afbeeldingen (alt attribute)

 • Zorg dat je per pagina minimaal één afbeelding invoegt die het hoofdzoekwoord representeert en gebruik het hoofdzoekwoord in de alt tekst van deze afbeelding.
 • Probeer ook afbeeldingen toe te voegen die topic zoekwoorden ondersteunen en gebruik bij deze afbeeldingen het betreffende topic zoekwoord in de alt tekst.

Afbeeldingen hebben in HTML een zogenaamd alt attribute. Dit is een kenmerk dat oorspronkelijk bedoeld is voor blinde en slechtziende mensen. Schermlezers lezen deze beschrijving van de afbeelding namelijk hardop voor zodat blinden en slechtzienden een idee hebben van waar de afbeelding over gaat. Om deze reden wordt het alt attribute in de volksmond Alt tekst genoemd.

Zoekmachine bots hebben geen ogen en zijn daarom ook deze alt attributes gaan gebruiken om te kunnen bepalen waar afbeeldingen over gaan. Vandaar dat de Alt tekst een on page ranking factor is.

Gebruik daarom je zoekwoorden in het alt atribute van de afbeelding. De meeste CMS’en hebben een speciaal invulveld om dit eenvoudig te bewerkstelligen.

Tip

Het is belangrijk voor Google dat niet alleen teksten, maar ook afbeeldingen uniek zijn op het web. Google houdt niet van copy cats.  Het toevoegen van stockfoto’s heeft dan ook SEO technisch niet of nauwelijks meerwaarde.

Spaar dus kosten nog moeite om unieke afbeeldingen toe te voegen aan webpagina’s. Dit hoeven niet (altijd) meesterwerkjes te zijn. Als ze maar uniek zijn en duidelijk van waarde zijn voor je bezoeker!

Een afbeelding, inclusief de alt tekst, ziet er als volgt uit in HTML:

 <img src="/locatie/afbeelding.jpg" alt="Beschrijvende Alt tekst">

Tekstlengte

 • Hanteer minimaal 500 woorden en zorg dat je tekstlengte in verhouding is met de breedte van het onderwerp.
 • Check de gemiddelde lengte van een top 10 resultaat voor het zoekwoord waarvoor je wil ranken.

Diverse SEO studies tonen aan dat er sterke correlaties zijn tussen tekstlengte en hoge rankings. Sterkon gelooft echter niet dat er ook een causaliteit is (oorzaak-gevolg). Een langere tekst betekent dus zeker niet per definitie dat je beter rankt in de zoekmachines.

Echter, Google houdt van complete informatie: de vragen van de bezoekers over het onderwerp moeten beantwoord worden in jouw tekst, dat is het allerbelangrijkste.

Hier heb je voor veel onderwerpen redelijk wat tekst voor nodig. Dit geldt dubbel voor de business-to-business wereld, waar professionals zoeken naar oplossingen voor complexe bedrijfsmatige problemen.

Beschrijf het onderwerp zo compleet mogelijk

Probeer het onderwerp daarom zo compleet mogelijk te beschrijven. Geef hierbij altijd prioriteit aan het bieden van meerwaarde voor de bezoekers van je website. De lengte van de tekst moet dus in verhouding liggen met het onderwerp dat je beschrijft.

Check daarom altijd hoe lang de pagina’s zijn van de top 10 resultaten van Google voor het zoekwoord waarvoor je wil ranken. Als deze pagina’s allemaal 1000+ woorden hebben, dan zul jij de top 10 waarschijnlijk niet halen met veel minder woorden dan dat.

Tekstlengte afhankelijk van concurrentie en type zoekwoord

Voor zoekwoorden met een relatief lage concurrentie is het waarschijnlijk mogelijk om goed te ranken met teksten van minder dan 500 woorden, maar wij schatten in dat je voor de meeste zoekwoorden minimaal 500 woorden nodig hebt. Het SEO onderzoek van SEMrush toont bijvoorbeeld aan dat Google top 10 pagina’s gemiddeld meer dan 500 woorden bevatten. Opvallend detail uit dit onderzoek: pagina’s die ranken voor long tail zoekwoorden hebben gemiddeld meer content.

advies nodig?

Ben jij klaar om jouw online marketing te versterken?

Share This